Recyclagekoffer.

Dinsdag kwamen we samen met klas 5 en 6 om het filmpje van "Fostplus in 11 min." te bekijken.
Daarna gingen we in groepjes aan het werk.
We bekeken de fracties glas, metalen verpakkingen, papier en karton, plastic en drankkartons.
We kregen de taak om binnen die fracties de producten te verdelen volgens basisproduct (afval), tussenproduct en nieuw product. Zo konden we goed zien hoe ons afval gerecycleerd wordt.
We sloten af met een vraag voor onze klasgenoten en een krachtige slogan.