Strapdag in 3de graad

Naar aanleiding van de strapdag werden niet alleen de fietsers maar ook de fietsen eens extra in 'de bloemetjes' gezet. De leerlingen van klas 5 en 6 'pimpten' vrijdagnamiddag hun fiets en sloten af met 'een heuse gepimpte fietscatwalk'!!!!

Reacties