Het Roze Bril moment

De voormiddag hadden we het eerste Roze Bril Moment.
Nobel, Netje, Flodder en Filoe waren ook weer van de partij. Hun groepswerkje in de klas liep niet zoals het moest zijn. Hun taal en gedrag liet te wensen over.

Het Roze Bril werkpuntje voor de komende weken : verzorgde, beleefde taal en we zijn verdraagzaam.

Reacties