Gedichtendag in klas 5

Op gedichtendag hadden de leerlingen hun proefwerk van drama. Daarbij moesten ze in groepjes een gedicht naar voor brengen.
We genoten van de 4 mooie voorstellingen.
Daarnaast maakten we ook kennis met Ruben van Gogh en schreven de leerlingen naar zijn voorbeeld van "De dansende herinnering" een gedicht over een (grappige) herinnering die ze zelf meegemaakt hadden. We sloten af met een "Dansende zin".