Zelfgeschreven sprookjes voorlezen.

Een tijdje geleden schreven de leerlingen van het 5e leerjaar een sprookje voor kinderen van het eerste leerjaar.
Vrijdag mochten ze dit in kleine groepjes voor hen voorlezen.
Het was muisstil in de klassen van het 5e en 1e. Alle kinderen luisterden heel aandachtig. Ze vonden de sprookjes heel mooi.
De leerlingen van het 5e deden dan ook hun uiterste best om de sprookjes expressief voor te lezen.
Goed gedaan, jongens en meisjes.

                                                        Klik hier voor alle foto's.