Interdiocesane proeven

Opperste concentratie deze morgen voor de afname van de interdiocesane proefwerken!