Voorbereiden Franse mondelinge proef

Vandaag werden de groepjes verdeeld voor de mondelinge proef van Frans. De leerlingen kregen per groepje een situatie waarrond ze een dialoogje moesten maken.