Bezoek aan de rotonde

In de weroles hadden we het vandaag over de rotonde en dus gingen we daadwerkelijk kijken. We bekeken de verschillende verkeersborden en de wegmarkeringen en sloten af met een fotomomentje!