Het 6de kleurt rood!!

Vrijdagmorgen zag de klas er wat roder uit dan anders. Bijna alle leerlingen waren in het rood gekleed. We deden dit naar aanleiding van Rode Neuzendag.