Voorbereiding poppenkast

Eerst een grondige voorbereiding...
Durven we het aan om poppenkast te spelen voor publiek?