Het rode draadspel

Vrijdagmorgen zaten de oudsten na 3 weken in een kleine groep te vertoeven terug met allemaal samen in de klas. Een ideale gelegenheid om eens na te vragen hoe ze zich voelen, hoe ze de afgelopen periode beleefd hebben. We deden dit via het rode draadspel. Een perfect begin voor deze dag.


Reacties