VERTROUWEN

Het woord 'vertrouwen' staat centraal in het Jezusverhaal 'Bartimeüs, de blinde man'. Ook de kinderen vertrouwden elkaar tijdens het spel.
Klik voor meer foto's!