De ontwikkeling van de kubus, balk en cilinder

Tijdens de wiskundeles hadden we het vandaag over de ontwikkeling van enkele veelvlakken. Elk team ontwierp een eigen ontwikkeling van een kubus.Reacties