Geen bus berenhuisje woensdag 10/2

Corona-update

Buitenschoolse kinderopvang ’t Berenhuisje vanavond en morgen preventief gesloten

De kinderopvang ’t Berenhuisje wordt dinsdagavond 09/02 en woensdag 10/02 uit voorzorg

gesloten. Dit omdat er enkele kinderbegeleidsters symptomen vertonen die gerelateerd kunnen zijn

aan een risicocontact die besmet is met Covid-19. Er is officieel nog geen besmetting vastgesteld.

Om de veiligheid van onze medewerkers én onze kleine bezoekertjes voorop te stellen, besliste de

crisiscel van het lokaal bestuur om de Buitenschoolse Kinderopvang ’t Berenhuisje preventief te

sluiten en alle kinderbegeleidsters te laten testen. Afhankelijk van de uitslag van de testen, zal de

opvang ofwel opnieuw opengaan of zal er een langere sluiting nodig zijn.

Als wie gebruikt maakt van de kinderopvang werd door het lokaal bestuur en hun school verwittigd.

Vanavond zorgen de centrumscholen voor uitzonderlijke noodopvang, woensdag zijn er geen

opvangmogelijkheden.

Mocht later blijken dat er toch een besmetting is bij één van de kinderbegeleidsters dan wordt

iedereen, die een hoog risicocontact had, gecontacteerd via de contacttracing.

We handelen zeer kort op de bal en volgen de situatie zeer nauwgezet op met de crisiscel. We hopen

dat we goed nieuws krijgen en dat we onze deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen voor onze

kapoenen.

Reacties