Nieuwsbegrip

De les begrijpend lezen vandaag zag er wat anders uit. De klas werd in verschillende groepen verdeeld en per groepje gingen ze met een tekst aan de slag. Zo werd er stil gestaan bij de structuur van een tekst, gingen de leerlingen actief aan de slag met de tekst, losten ze sleutelvragen op en probeerden ze een geheimschrift te ontrafelen. Reacties