De motivatiemeter

De leerlingen maakten deze ochtend allemaal een motivatiemeter. Daarop kunnen ze dan een aantal keer per dag aanduiden hoe ze zich voelen bij een gegeven lesopdracht. Het belangrijkste hierbij is dat ze kunnen en durven vertellen waarom ze niet gemotiveerd zijn bij een opdracht en vooral wat ze hier zelf aan kunnen doen.