Saved by the bell!

Gisteren was het de dag van de leerkracht en werden we door onze leerlingen en juf Eva extra in de watten gelegd. Op 5 oktober besteden we ook aandacht aan het feit dat elk kind en elke jongere recht hebben op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Niet alle kinderen krijgen immers de kans om naar school te gaan. We vergeleken het leven van 2 kinderen uit Oeganda met ons leven en konden aan de hand van een rollenspel ondervinden dat niet iedereen altijd gelijke kansen krijgt.