Bijna zover!

De vormelingen zijn momenteel druk bezig met het inoefenen van de dansjes, liedjes en teksten voor hun vormselviering van komende zaterdag. Ze zijn er bijna klaar voor!